Displaying articles by tag: освобождаване

Освобождават от такси първокурсниците в ЮЗУ, избрали защитени специалности

От такси за целия курс на обучение ще бъдат освободени приетите през 2020/2021 г. студенти, избрали да се обучават в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Съгласно Постановление № 137 от 25…

ОИК освободи Мария Стойнева, на нейно място д-р Пандев

Общинска избирателна комисия прекрати предсрочно пълномощията на Мария Стойнева, общински съветник от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. Анулира издаденото удостоверение за избран за общински съветник. Мария Стойнева е подала молба с искането да бъдат предсрочно прекратени пълномощията й на…