Displaying articles by tag: Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград

Приеха плана за развитие на Благоевград, показва силните и слаби страни на общината

Общински съвет – Благоевград прие Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград (2021-2027 г.) Предложението бе подложено на разглеждане по време на редовно заседание на ОбС, като 32 от местните парламентаристи гласуваха „за“, регистриран бе един глас „против“ и 1…