Displaying articles by tag: пречиствателна станция

С фотоволтаици в пречиствателната станция се похвали инж. Росица Димитрова

Фотоволтаична централа изгради „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Тя е ситуирана на територията на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ – Благоевград/ с инсталирана мощност от 200 кWp, изцяло за собствени нужди. С новината се похвали все още управителят…

Кмет оттегли жалбата си срещу пречиствателната станция на Рилския манастир

Скоро ще стартира изграждането на пречиствателната станция за нуждите на Рилския манастир, след като вчера кметът на община Рила Георги Кабзималски оттегли жалбата си срещу проекта. За изграждане на пречиствателното съоръжение за отпадни води са осигурени 1,62 млн. лв. По…

Сандански се хвали с мащабен проект: пречиствателна станция за отпадъчни води за над 14 млн. лв.

Община Сандански спечели мащабен проект: Пречиствателна станция за отпадъчни води. С Решение на Управителния съвет на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите, внесеният от кмета Атанас Стоянов значим…