Displaying articles by tag: Професионална реализация

Има ли професионална реализация социалният педагог?

Настоящи и бивши студенти, реализирали се в социопедагогическата сфера, представят опита си. Това ще стане на  кръгла маса в ЮЗУ „Неофит Рилски“. „Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск“ ще се състои на 19 март 2019 г. (вторник) от…