Displaying articles by tag: Районен съд – Благоевград

Млада съдийка гледа граждански дела в Районен съд-Благоевград

Нов съдия встъпи в длъжност в Районен съд-Благоевград. Това е Силвия Алексова, назначенa в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 28 от 12.07.2022г. Новият магистрат подписа акт за встъпване в длъжност „съдия“ в Районен съд –…

Магистрати от Европа обмениха добри практики в Районен съд

Магистрати от Европа са на посещение в Районен съд – Благоевград. Двадесет съдии и прокурори от Германия, Естония, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Франция и Чехия обмениха добри практики с наши магистрати. Чуждестранните гости бяха посрещнати от председателя на…

Студенти от ”Национална сигурност“ в реална работна среда

Група студенти от специалност ”Национална сигурност“ към Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, заедно с техния преподавател проф. д-р Добринка Чанкова, посетиха Районния съд в Благоевград. Третокурсниците бяха посрещнати от и.ф. председател на Районен съд Благоевград – съдия Гюлфие…

Окръжният съд върна делото за палежа в Пирин, искат нова присъда от друг състав

Окръжният съд в Благоевград отмени присъда на Районен съд – Благоевград по дело за палеж по непредпазливост, нанесъл значителни вреди, и върна делото за ново разглеждане. Производството пред Окръжния съд е образувано по протест на Районна прокуратура – Благоевград през…

Нов председател на Районен съд – Благоевград

Съдия Гюлфие Яхова официално встъпи в длъжност като изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Благоевград. Съдия Яхова беше избрана за поста от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 26 октомври 2021 г. с 6 на…

Безпрецедентни мерки в съда заради Ковид

Извънредни мерки за защита от коронавирусна инфекция обявиха Районен и Окръжен съд – Благоевград.  Със заповед на председателите Вера Коева  и Катя Бельова се  цели гарантиране и опазване здравето и живота на съдиите и служителите, и ограничаване разпространението на COVID…

Кои станаха етични магистрати на първото за страната Общо събрание онлайн?

Първото за региона и страната Общо събрание онлайн организира по идея на председателя съдия Вера Коева Районен съд – Благоевград. То се проведе посредством платформата ZOOM,  с което от една страна бе гарантирана в максимална степен безопасност на участващите в…

Разпитаха свидетел с програмата Zoom в Районен съд – Благоевград

Първият разпит на свидетел по наказателно дело чрез видеоконферентна връзка между Районен съд – Благоевград и Районен съд – Търговище с програмата Zoom се проведе в Районен съд – Благоевград. Това се наложи поради усложнената епидемиологична обстановка в страната и…