Displaying articles by tag: родител

Тестове за ученици след декларация от родител

Родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани.  Два пъти в седмицата ще се правят  щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден…