Displaying articles by tag: сграда

Разрешиха достъпа до съда без ръкавици

Остава в сила ограниченият кръг лица с позволен достъп до сградата на съда при изменен режим на противоепидемични мерки. Правилата за достъп до Административен съд – Благоевград са актуализирани със заповед на председателя на съда, съобразно допълнените от Съдийската колегия…

Административен съд – Благоевград забранява достъпа до сградата за периода на извънредно положение

Забранява се достъпът до сградата на Административен съд – Благоевград за граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица. Забраната е въведена със Заповед на председателя на Административен съд – Благоевград, съгласно решение на Висшия съдебен…