Displaying articles by tag: сграда

Колеж по туризъм дава сградата за големите ученици на II-ро ОУ, ще го освободят ли от наем

Съветниците трябва да вземат решение за освобождаване от заплащане на месечен наем на Частно училище „Колеж по туризъм“ Благоевград. Предложението е във връзка с извършване на строително – монтажни  дейности, а именно ремонт на покривната конструкция на II-ро ОУ „Димитър…

Разрешиха достъпа до съда без ръкавици

Остава в сила ограниченият кръг лица с позволен достъп до сградата на съда при изменен режим на противоепидемични мерки. Правилата за достъп до Административен съд – Благоевград са актуализирани със заповед на председателя на съда, съобразно допълнените от Съдийската колегия…

Административен съд – Благоевград забранява достъпа до сградата за периода на извънредно положение

Забранява се достъпът до сградата на Административен съд – Благоевград за граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица. Забраната е въведена със Заповед на председателя на Административен съд – Благоевград, съгласно решение на Висшия съдебен…