Displaying articles by tag: срок за административните дела

Административните дела решават най-бързо в Благоевград

От Върховен административен съд оцениха високо работата на административните магистрати в Благоевград. Административен съд – Благоевград отчете 2022 година със срочно, качествено и прозрачно административно правосъдие. Докладът за дейността на Административен съд – Благоевград за 2022 година представи председателят на…