Displaying articles by tag: стара техника

Как да изхвърлим правилно старото електронно оборудване?

Телевизорите, аудио и звукова техника, компютрите и другата домакинска техника попадат в категорията на Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). За да не навредим на околната среда, е важно да знаем как да ги изхвърлим правилно. Електрическите уреди…