Displaying articles by tag: такси

Стартира данъчната кампания в община Благоевград

Стартира данъчната кампания в община Благоевград. Местните жители имат възможност до 30 април да платят пълния размер на данъците си и таксите с 5% отстъпка. След тази дата, плащанията могат да се осъществят в рамките на сроковете за доброволно плащане…

Освободи се от таксата си за смет, ако си от Сандански

Община Сандански уведомява гражданите, че приема декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно член 71, т.1 от Закона за местните данъци и такси. Подаването на декларациите става до 31 октомври 2023 г. в Административния център на община Сандански,…

Таксите на събиращите разделно кресненци без промяна

Кметът на община Кресна Николай Георгиев ще внесе в Общинския съвет предложение, с което таксите за битов отпадък за домакинствата в общината, които приемат да събират разделно ще останат без промяна. За да се възползват хората от тази възможност е…

Частично и пълно освобождаване от наеми и такси в Сандански

Частично и пълно освобождаване на наеми и такси на общински терени през декември и януари в Сандански. Общински съвет одобри предложение на кмета на община Сандански – Атанас Стоянов, за въвеждането на нови икономически мерки, които да подпомогнат гражданите и…

Таксите за забавачките наполовина в Сандански

Таксите за детските ясли и детските градини в Община Сандански се намаляват с 50% от този месец /ноември/. По предложение на кмета Атанас Стоянов, Общински съвет – Сандански одобри изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и…

Освобождават от такси първокурсниците в ЮЗУ, избрали защитени специалности

От такси за целия курс на обучение ще бъдат освободени приетите през 2020/2021 г. студенти, избрали да се обучават в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Съгласно Постановление № 137 от 25…

Напомнят ни за данъчната кампания

Започна данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци в Благоевград. Без промяна остават законоустановените срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, а именно I-ва вноска до 30 юни и…

С 10 лева по-малко за забавачка, до 2000 лева за трето дете

Намаляване на таксите за детските градини ще предложи кметът на Благоевград Румен Томов. С 10 лева по-малко ще плащат родителите за детска градина, като до края на мандата кметът обеща тя да стане 0 лева. В момента могат само да…