Displaying articles by tag: фиданки

Над 400 000 фиданки върху опожарени над Кресна и Симитли гори

Повече от 4000 декара горски култури ще бъдат залесени до края на годината на територията на Югозападното държавно предприятие. През пролетта бяха засадени над 2100 декара в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. В есенната кампания, която започна тези дни,…

Поне фиданки в контейнери покълнаха по време на пандемията

Горските се гордеят с отгледаните  повече от 730 000 широколистни и иглолистни фиданки от 9 дървесни вида по време на пандемията. Засети са в „Държавно горско стопанство София” в горския разсадник – с. Локорско само в рамките на няколко месеца…

Планират 800 000 дръвчета в контейнери

800 000 дръвчета от 17 дървесни и храстови видове с местен генетичен произход е планирано да се произведат в държавния горски разсадник „Локорско” на Югозападното държавно предприятие. Започна засяването на контейнери с дъбови жълъди за производството на фиданки през 2020…

И китайци искат от нашите фиданки в контейнери

Китайски фирми вече са заявили желание за износ на фиданки в контейнери от определени горскодървесни видове, съобщиха от Югозападното държавно предприятие . Има много голям интерес към производството на контейнерни фиданки и от страна на другите държавни горски предприятия в…

Съживяват гората край Мечкул

25 декара изгоряла гора край село Мечкул, в района на „ДГС Симитли“ ще бъде възстановена. Това е част от унищожените горски площи при големия пожар през  август 2017 г. над Кресна. До края на ноември теренът ще бъде почистен от 12-годишните овъглени…

Горски отгледаха над 400 000 фиданки от контейнери

Над 10 000 контейнери фиданки от черен бор, космат дъб, източен чинар, черна елша и бряст са предоставени за засаждане в село Локорско. Последната партида от 4200 броя ще бъдат залесени тази есен с цел възстановяване на крайречни горски екосистеми в…

Китайци снимат производството ни на фиданки

Китайски експерти  впечатлени от инсталираното оборудване и използваните съвременни технологии за производство на фиданки у нас. Югозападното държавно предприятие беше домакин на работно посещение с участието на представители на водещи фирми от Шанхай и Джиангсу, Китай, работещи в сферата на…

Горски садят по 1,4 млн. фиданки вместо 200 хиляди

По 1,4 милиона фиданки ще засаждат горските годишно  вместо досегашните 200 хиляди. Това ще стане с  новата технология за производство на контейнерни фиданки, а Югозападното държавно предприятие ще възстановява увредени гори от НАТУРА 2000. Освен поточната линия в на територията…