Displaying articles by tag: ЮЗУ „Неофит Рилски“

Има ли професионална реализация социалният педагог?

Настоящи и бивши студенти, реализирали се в социопедагогическата сфера, представят опита си. Това ще стане на  кръгла маса в ЮЗУ „Неофит Рилски“. „Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск“ ще се състои на 19 март 2019 г. (вторник) от…

Вижте кога са изпитите на кандидат-студентите

Първата предварителна кандидатстудентска сесия в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе през месец март. Крайният срок за подаване на документи за явяване на изпити е 21 март 2019 г. Изпитите по български език, история на България, география на България,…