Displaying articles by tag: ягодова реколта

Горски си докарват заплатите с отглеждане на ягоди

Богата ягодова реколта успяха да отгледат служителите от териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие в Рилски манастир. Създадената преди четири години с доброволния им труд ягодова градина в горския разсадник „Герена” край с. Стоб вече е на площ от 7…