Displaying articles by tag: дипломация

Родината на чужденците в Благоевград – по-близо до тях

Грузинци, които животът ги е довел в Благоевград, се чувстват по-малко чужди, по-близо до у дома. И те, грузнците, след гражданите от Казахстан, пребиваващи в Благоевград, вече имат дипломати от родината си, най-близо до тях. След Казахстан и Грузия отвори…

Повече туристи и инвестиции от Индонезия в Банско

Бизнесмен с тесни сътрудничества с бизнеса в Индонезия поема почетното консулство в зимната ни перла Банско. Република Индонезия открива консулство в Банско. На заседание на министерски съвет днес е прието решение за откриване на консулство на Република Индонезия в Република…