Реклама

Банер позиция е най-малкото, което можем да предложим за реклама. За банер-реклама адаптираме всякакви формат и размер.

Как ще се показвате? Изображения с продуктово позициониране, линкбилдинг, имиджови публикации с информационно съдържание, видеоновини „със съдействието на…“, воис-реклама в интернет…

Цените?? …от 20 СТОТИНКИ на ден.

Ще ви дадем и място за външна реклама (билбордове, светещи рекламни пана) на себестойностна цена без комисион за преотдаване/ пренаемане.

Осигуряваме рекламна площ и в други сайтове, информационни и профилирани, собственост на дружеството „УЕБ МАРКЕР“ или дъщерни.

Искате сайт или вашият е за обновяване? И това ще направим!

Телефон: +359 88 545 6123;

sales@agencia.bg