За Агенция БГ

АГЕНЦИЯ.БГ – сред първите с новини онлайн. Имаме различно виждане за съдържанието на информационния сайт.

Политиката ни е да не затваряме очите пред реалността, но да не злоупотребяваме с хорската болка -без снимки със сълзи, с кръв от катастрофи, насилие! Те не ни правят по-добри, нито по-разумни.

Даваме абсолютна и безрезервна подкрепа за всяка човешка кауза и всяка кампания за нашето здраве.

Публикуваме нещо леко за четене, публикуваме всяко нещо, човешко, близо до нас. А вие – всеки може да сподели – какво да е четивото. Лесно ще ни откриете в социалните мрежи – https://www.facebook.com/agencia.agencia.bg/, https://twitter.com/AgenciaBg, може да ползвате и и-меил info@agencia.bg

АГЕНЦИЯ.БГ е първият регионален информационен сайт в Благоевград, създаден от екип от местни журналисти през 2008 година. Започнахме с идеята новините да се виждат в различен формат. Важно е, че ни познавате. Продължаваме с повече опит, по-различни, по-старателни. Желанието ни е да осигурим всичко, необходимо да сте достатъчно информирани, но и с усмивка и по-добро усещане за себе си и живота да излизате от сайта, като се наситите информационно.

АГЕНЦИЯ.БГ е собственост на дружеството „УЕБ МАРКЕР“ ЕООД, в актива на което е и туристическият портал Стрелка.БГ. „УЕБ МАРКЕР“ има практика и като консултантска компания, профилирана в предоставянето на медийни и PR-услуги, изработка на рекламни видео- и аудиоклипове, рекламни материали – интегрирани консултантски услуги, които са ориентирани както към частния бизнес, така им към публичната администрация. Фирмата e регистрирана през 2005 година и е една от пазарно най-разпознаваеми в своята сфера компании в Югозападна България.

Основните консултантски дейности, които предоставяме са:

  • Организиране на рекламни и PR-кампании;
  • Разработване, реализация и подпомагане изпълнението на дейности по информация, публичност и реклама при управлението на проекти по програми, финансирани от инструменти на Европейския съюз;
  • Организиране на семинари, конференции и други мероприятия.

При организирането на рекламна кампания сме с предимство, тъй като рекламните позиции (билбордове, светещи рекламни пана и рекламна площ в информационен сайт) клиентите ни получават на себестойностна цена без комисион за преотдаване/ пренаемане.

Нашата основна цел е да предоставяме висококачествени консултантски услуги, с които да допринесем за растежа, бизнес развитието и организационната устойчивост на нашите клиенти.

Основният ни подход при предлагането на проектни консултантски услуги се състои в разработването на уникални и иновативни идеи за изпълнение на дейности по информация и публичност (рекламни продукти и информационни спотове), чрез правилната интерпретацията на програмните изисквания съобразно спецификата в проектите, нуждите и политиката и философия на управление на нашите клиенти.

Проектният опит на АГЕНЦИЯ.БГ е широкоспектърен. През годините сме участвали в разработването, реализацията и управлението на редица проектни инициативи в по-голямата част инструменти на ЕС, приложими за България. Подпомогнали сме успешно редица бенефициенти- администрации, предприятия и сдружения със нестопанска цел в изпълнението на техните консултантски и инвестиционни проекти, в частта на дейности за информация, публичност и реклама. Сред клиентите на АГЕНЦИЯ.БГ до този момент са неправителствени организации, общински администрации, Областна администрация Благоевград, Американски университет в България, Югозападен университет и други.

В периода 30.09.2020 г. – 31.12.2020 г. УЕБ МАРКЕР ЕООД – дружеството, ексклузивен собственик на сайта Агенция.бг, е ползвало финансова помощ за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив COVID-19.