Displaying articles by tag: интеграция

Кога ще ни интегрират ромите?

Паднали са забраните за посещение и на детските площадки?? Не, разбира се! Просто тази площадка е непосредствено до ромската махала в Благоевград. И никога не е останала без деца, даже и попреминали възрастта за люлки и пързалки. Вече са отворени…

Защо учат децата в гетото да бъдат лидери?

Защото е възпитателно, профилактира агресията. Такава е политиката на лятното училище в квартал „Нов път “ в Разлог. Инициативата е на обществените възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Събират децата в риск от…