Displaying articles by tag: проекти

Шест проекта на кметства в Община Кюстендил одобрени по Националната кампания „Чиста околна среда – 2024“

Шест кметства в Община Кюстендил са спечелили финансиране по Националната кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“, с проекти, насочени към подобряване на зелените площи и зоните за отдих в селата Скриняно, Слокощица, Пиперков чифлик, Долна Гращица, Жиленци и Ново…

Осем нови проекта ще бъдат реализирани в Община Радомир по Националната програма „За чиста околна среда“

Община Радомир ще реализира осем проекта в рамките на Националната програма „За чиста околна среда“ на ПУДООС. За първи път общината печели четири проекта за малките населени места в рамките на една програма. „Когато се работи с енергия и желание,…

8,2 милиона лева незаконно отклонени от проектни финансирания в община Благоевград

Община Благоевград се нуждае от външно финансиране, за да компенсира близо 8,2 милиона лева, незаконно отклонени от целеви средства, предназначени за конкретни инвестиционни проекти. Тези средства трябва да бъдат възстановени на държавния бюджет, ако проектите не бъдат изпълнени. Незаконно отклонените…

Община Благоевград подобрява публичната инфраструктура с нови проекти

Община Благоевград планира амбициозни инфраструктурни проекти и обновяване на градската среда в рамките на новия План за интегрирано развитие, обяви кметът Методи Байкушев. В зала „22 септември“ бе представена стратегията за усъвършенстване на градската инфраструктура и обществените пространства. Стойността на…

МИГ Струма събира проектни предложения

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване №BG06RDNP001-19.705 МИГ СТРУМА- СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на…

ЮЗУ получaва пари за 8 проекта

Осем проектни предложения на Югозападния университет „Неофит Рилски“  са одобрени за финансиране от Фонд „Научни изследвания“. В „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“ в научна област Технически науки са класирани два проекта – „Разработване и изследване…

Зелена енергия, качествено образование, градско развитие финансират приоритетно от Европа

България ще разполага с над 21 млрд. лева от Европейските фондове за споделено управление през новия програмен период 2021-2027 г. Националното съфинансиране по програмите възлиза на над 4 млрд. лв., а целите заложени в Споразумението за партньорство, ще бъдат постигнати…

Наливат в Благоевград 23 млн. лв. за CAN линия, сграда и допълнително оборудване

Четири нови проекта за над 75 млн. лв. и 416 нови работни места в Стрелча, Благоевград, Пловдив и София област са сертифицирани само тази седмица, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа /МИР/. В Благоевград  инвестицията е за изграждане на…