Педагогика в гората! Защо квалифицират лесничеите?

Квалифицират лесничеите за педагози, задачата им е да възпитават у децата отношение и любов към природата, към гората. Масирана е инвестицията в квалифициране на кадри от лесничействата да общуват с децата. Към момента четирима представители на предприятието имат сертификат за завършено първо ниво на горска педагогика. Предстои 28 специалисти от Държавните горски стопанства в Югозпада преминат педагогическия курс.

Горската педагогика в България бавно, но сигурно си проправя път като много важен фактор за развитието на младото поколение. Идеята е децата да прекарват част от времето си на открито, сред природата, а не във виртуалния свят на компютрите и телефоните. А специално подготвените горски педагози ще въвеждат подрастващите в лесовъдската професия и чрез интересни интерактивни игри ще ги запознават с гората и нейните обитатели, ще ги учат как да опазват и съхраняват красивата ни природа.

Школата за лесничеите от държавни горски и ловни стопанства от областите Благоевград, Кюстендил и Софийска е тридневна. Ще ги учи водещ експерт от Австрия в областта на горската педагогика – Томас Башни и д-р инж. Анна Петракиева – главен експерт в ИАГ и преподавател по дисциплината в Лесотехническия университет.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *