Кредити срещу запис на заповед – важни отличителни характеристики

Запис на заповед – какво е това и кой ще изплати?

 Секторът на небанковите заеми в момента се състои от десетки кредитни компании. Повечето от тях имат общи изисквания към кредитоискателя. Така нареченият процес на финансиране е малко по-различен, отколкото при другите видове заем. С този пост ще дадем малко повече светлина по темата какво е това заем срещу запис на заповед, кога си струва да се кандидатства за такъв заем и какво е важно да се вземе предвид.

За разлика от традиционните кредити към банки и кредитни компании, заемът със запис на заповед е договор между две страни, който е с много голяма тежест. Лицето, което издава документа, се задължава със записа на заповед да върне в определен срок договорената сума. Ако някой друг погаси задължението, той действа като титуляр по договора.

Малко компании са готови да отпускат средства на хора с нерегламентирана кредитна история или липса на доход, който може да се докаже документално. Тези фактори не представляват проблем при заемите срещу запис на заповед. Този кредитен продукт често се третира като последна мярка за хора, които не могат да кандидатстват за други форми на финансиране.

Спазвайки стриктно регламента за такъв вид кредитиране, заемът срещу запис на заповед трябва да се базира на точни данни и да има голяма тежест. Като част от писменото споразумение той трябва да включва информация и за двете страни по сделката: необходимите лични данни, датата на транзакцията и лични подписи. Кредитополучателят трябва също така да декларира гаранция за навременно погасяване, което да включва начина и датата на погасяване.

Заемът на заповед има много дълга история в българската банкова система. Според съдържанието си договорът, сключен по тозин начин, влиза в сила в момента, в който кредитоискателят подписва ангажимента за изплащане на заема.

Записът на заповед не е само документ, а конвертируема стока, подлежаща на продажба на трето лице, което ще поеме задълженията на кредитополучателя. Правилно подготвеният документ за запис на заповед има за цел да защити интересите както на заемодателя, така и на кредитополучателя.

 Предимства и недостатъци на заем срещу запис на заповед

 Поради индивидуалния характер на договора, заеми срещу запис на заповед могат да бъдат отпускани без проверка на информацията в базата данни за икономическа информация на ЦКР. Нещо повече, заемодателят може да осигури финансиране на задлъжняло лице, което има отрицателна кредитната история или в момента изплаща други задължения.

Трябва да се помни обаче, че общата сума на заема, включително лихвата, трябва да бъде уточнена в договора по точен начин. Това ще избегне неточности и ще премахне риска от намиране на некоректен изпълнител.

Да взема или да не взимам заем със запис на заповед?

 Горната информация със сигурност ще ви помогне да определите собственото си мнение за ползите и недостатъците на едно такова решение. Трябва обаче да запомните, че това финансиране има множество алтернативи. Финансирането, което предоставят кредитните компании под тази форма може да бъде погасено чрез равни ниски вноски всеки месец. Кандидатствайте за заем днес и вижте, че този процес никога не е бил по-лесен.

Източник: kredit-consult.com

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *