Displaying articles by tag: РИОСВ

Жалим се от казани за ракия, паркирани стари коли и още:

Няколко сигнала и жалби изстреляха екоинспектори от Регионална инспекция по околна среда и водите  на проверки през юли. Един от сигналите е за нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци от дейността на „Стонас груп“ с. Първомай, община Петрич. При извършената проверка…

Нов акт от 7 000 лв. за тровещия Благоевград комин

Екоинспектори за пореден път наложиха имуществена санкция в размер на 7 000 лв.  за тровещия Благоевград комин. н2. НП № 3-25/29.06.2020 г. – „РУБИН 08“ ООД е глобен в края на юни за извършвана дейност по третиране – оползотворяване на…

Във време на криза: Неврокопска фирма отнесе глоба от екоинспектори

Гоцеделчевска фирма е глобена от екоинспекторите през май за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци. Фирма  „СИНА-СТИЛ“ ООД отнесе имуществена санкция в размер на 1 500 лева по реда на закона за управление на отпадъците по  време на пандемия и криза…

И в Огняново цех за пелети тормози хората

Екоинспектори наложиха  санкция на цех за производство на пелети. Цехът се намира в близост до курортната част на гърменското село Огняново. Глобите са за превишение по показател прахообразни вещества . При проверката е установено  и още едно нарушение. То е…

Хвърлени боклуци в Струма изстреляха на проверка екоинспектори

Екоинспектори провериха сигнал за изхвърляне на отпадъци в Струма. РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) – Благоевград извършиха незабавна проверка по сигнал за изхвърлени чували. Боклукът е с неизвестно съдържание в района на река Струма при пътната…

Кои фирми отнесоха новогодишните честитки?

7 фирми са с новогодишни честитки, санкционирани  от екоинспекторите. 7 000 лв.  е глобена благоевградската фирма ЕТ „Росен Ганчев – Ива“, за извършвана дейност по третиране (изгаряне и пелетизиране) на дървесни отпадъци без наличие на издаден от директора на РИОСВ…

Фабрика за пелети тормози и петричани

Фабриките за пелети тормозят  не само благоевградчани, но и петричани. Сигнал, постъпил на зелен телефон, за замърсяване на атмосферния въздух от цех за производство на пелети, вдигна на крак екоинспекторите. Извършена е проверка на „Албир “ ООД, с. Беласица, общ.…

Защо побеля Бистрица?

Река Благоевградска Бистрица побеля. Нещо пенливо се носи из водите й. Благоевградчани се питаха какво става. До вчера реката беше пресъхнала, а днес  вече след падналия дъжд потече сякаш е изсипан някакъв препарат. Изпратени са сигнали в Басейнова дирекция и…