снимки: община Разлог

Топлоизолираха се и в Разлог

Тази зима ще е по-топла, по-евтина и енергоспестяваща за администрация и живеещи в блокове в планински Разлог. Приключиха на прага на есента няколко проекта за топлоизолация и повишаване енергийната ефективност.

Община Разлог обнови изцяло административната сграда на ул. „Арх. Александър Баров” № 2 в град Разлог. Там се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите”. По проекта бяха изпълнени строително-монтажни работи, включващи цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло е подменена водопроводната и канализационната инсталации, също така е монтиран котел за отопление на газ, осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение, ремонтирана е мълниезащитната инсталация, извършен е цялостен ремонт на санитарните помещения, изпълнени са и други допълнителни строително-монтажни работи. Всичко – за 300 хиляди лева.

Топлоизолирана е и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” № 10. Прерязаха официално трикольорната лента. Изпълнени са строително-монтажни работи на четири блока, включващи цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигурява достъпна среда за хора в неравностойно положение. Там са инвестирани един милион лева.

И в двата инвестиционни проекта има минимално съфинансиране от собствениците на сградите. Основният финансов ресурс е от европейските фондове, минимално съфинансиране и от държавния бюджет.  Основната цел на проекта е да се достигне по-висок клас на енергопотребление във всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради, да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог. С проекта се осигурява по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *